Περιβαλλοντική Πολιτική

Στο Bloom Garden Apartments έχουμε υιοθετήσει πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του καταλύματος, σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015.

Μέσω της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής, δεσμευόμαστε για:
 • τη διασφάλιση και συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.
 • την εφαρμογή της «πρόληψης» σε ότι αφορά τη δημιουργία αποβλήτων και λυμάτων.
 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση όλων των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν στο περιβάλλον.
 • την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων μας καθώς και της αύξησης των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.
 • την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και ενθάρρυνσής για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • την ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • την προστασία από τη ρύπανση.
 • την αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Για την επίτευξη και υλοποίηση των στόχων μας υλοποιούμε τις παρακάτω δράσεις:
 • χρησιμοποίηση ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση του νερού.
 • χρησιμοποίηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης.
 • εγκατάσταση φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής net metering ισχύος 4.5 kW για την σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.
 • τήρηση πολιτικής σχετικά με τη θέρμανση/ψύξη όταν τα παράθυρα είναι ανοιχτά εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με διακόπτες στις μπαλκονόπορτες που κλείνουν την ισχύ των Eco Design κλιματιστικών στους χώρους, προκειμένου να εξοικονομούν ενέργεια.
 • αναζήτηση και διαρκή ενημέρωση για εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
 • χρησιμοποίηση τακτικών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 • αλλαγή κλινοσκεπασμάτων κάθε τρίτη ημέρα για την μείωση κατανάλωσης νερού
 • ανακύκλωση χαρτιού, αλουμίνιου, γυαλιού και πλαστικού
 • ανακύκλωση μπαταριών (ΑΦΗΣ)
 • ενημέρωση προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς.
 • χρησιμοποίηση απορρυπαντικών και καθαριστικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Η περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών, και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Φόρμα Κράτησης

Check in
Check Out